Kū Konawaena (Oli)

Kū Konawaena
Na Kumu Keala Ching

Kū Mauna Loa palilua Hualālai
ʻOnouli uka Kalukalu i Pūohau
Kai ʻŌpua ala kū makani ʻEka o Kona
Kaulana ʻāina noho moku ke Aliʻi ē
Eia uka nā kama o ka ʻĀina
Nānā maila Kapalaoa Kaulana Mauna
Nā Iwi ʻimi aku Kona waena ala
Hoʻolei kupukupu nani kuʻu ʻāina ē
He aloha palenaʻole Lei ʻōpua o Kona
Kau maila i uka poli Hualālai
Onouli uka Kalukalu i Pūohau
He lei poinaʻole ke kama kō Kona ē